• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

Marketing

Als er ergens heel veel misverstanden over bestaan dat is het wel marketing. In 95% van de gevallen bedoelt men eigenlijk 'reclame'.

Als we tien mensen vragen wat marketing is, krijgen we waarschijnlijk ook tien verschillende antwoorden. Het vak bestaat immers uit de meest uiteenlopende activiteiten. Bovendien zijn er veel misverstanden over de ware betekenis ervan, sommige denken dat marketing een moderne vorm van verkoop is of een ander woord voor reclame. Verkoop en reclame zijn inderdaad belangrijke marketingfuncties, maar marketing gaat veel verder. Het vak – in de bredere betekenis van “market(gett)ing” – omvat ook tal van andere activiteiten die de organisatie in staat stellen op rendabele wijze te voorzien in de behoeften van afnemers en zo een gunstige marktpositie te veroveren.

Marketing – de motor -
Marketing is de motor van ieder bedrijf, want zonder klanten geen omzet en dus geen bedrijf. Marketingbeslissingen zijn essentieel voor het succes van de onderneming. Zelfs met een perfect product, een intensieve verkoopondersteuning en veel reclame zijn omzet en winst allerminst zeker. In de concurrentiestrijd zijn het uiteindelijk de consumenten die uitmaken welk bedrijf marktaandeel verliest of wint.

Betekenis van marketing
Marketing betekent in goed Nederlands ‘commercieel strategisch beleid’. Dit betekent dat we niet sturen op ‘middelen’ (=reclame), maar sturen op ‘doelen’. Zo willen we geen ‘website’ (reclame denken), maar ‘hoe worden we succesvoller via het internet’ (marketing denken). We willen geen ‘social media’ inzetten, maar de juiste middelen inzetten die het meeste rendement opleveren en… welke zijn dat? Hoe weten we dat? Hoe meten we dat?

Doel van marketing
Volgens de managementgoeroe Peter Drucker is het doel van marketing om verkopen (in de zin van: druk op iemand uitoefenen) overbodig te maken. Het doel van de marketing is om de klant zo goed te leren kennen en begrijpen dat we een product of dienst ontwikkelen dat precies inspeelt op de behoefte.

Marketing aanpak
De marketing aanpak bestaat uit 6 onderdelen, in de juiste volgorde:

1. Analyse (o.a. markt-, klant-, concurrentieonderzoek)
2. Strategie (ontwikkelen van beleid volgens de marketingmix)
3. Concept(ing) (vertaalslag van marketing naar communicatie)
4. Promotie & reclame (inzet van de juiste middelen, planning en budget)
5. Uitvoering (o.a. logo, huisstijl, brochure, website etc.)
6. Management (aansturen, coördineren en aanscherpen)

Voor het bedrijven van marketing gaan we niet uit van ‘ideeën gebaseerd op aannames’, maar gaan we uit van diepgaande kennis gebaseerd op feiten en ervaring. Van belang is dat alle onderdelen binnen marketing aan elkaar worden verbonden zodat er synergie door ontstaat. Dit alles komt tot uiting in een plan (van aanpak).

Marketingmix (strategie)
Bestond de marketingmix jarenlang uit slechts 4 P’s, inmiddels zijn er heel wat P’s bijgekomen. Deze P’s moet je zien als ‘marketinginstrumenten’ waar langs het commerciële strategische beleid wordt geformuleerd. Een P van Prijs, Product en Plaats heeft ieder bedrijf, of er ‘beleid’ is, is iets heel anders. Ten grondslag aan deze P’s ligt analyse (marktonderzoek). In dit marktonderzoek komen aanbod; de markt, de concurrentie en klantenonderzoek. Met andere woorden; we baseren ons niet op aannames (ideeën), maar op feiten.

De P’s
o problem solving (innovatie)
o passion statement (visie, missie)
o positionering
o unique selling proposition
o productbeleid (research & development)
o prijsbeleid (servicebeleid)
o plaatsbeleid (online/offline)
o periferie (omgevingsfactoren)
o personeelsbeleid (human resource)
o promotiebeleid (online en offline)
o packaging (verpakking)
o presentatiebeleid
o public relations & publicity
o personal skills (vaardigheden)
o processen
o performance
o partners (o.a. samenwerkingsverbanden en distributiebeleid)
o physical evidence (referall marketing)

Marketing management
Als marketing om klanten draait en klanten zorgen voor het bestaansrecht van een onderneming, dan staat marketing centraal in het management. Marketing gaat dan ook uit van een bottom-up organisatiemodel ipv een top-down organisatiemodel.

Top-down
In een onderneming die top-down wordt gemanaged staat de klant onderop. Met andere woorden: de gene die het verst afstaat van de klant bepaald wel het beleid voor klanten (verkoop, service, product etc.) Marketing is daar binnen een ‘laag’ of ‘onderdeel’.

Bottum-up
In een onderneming die bottom-down management heeft, staat de klant centraal en ‘marketing’ zorgt voor de synergie en communicatie van alle afdelingen. Alles staat in teken van de klant en elke beslissing wordt op basis daarvan genomen. De meeste bedrijven zijn traditioneel en dus top-down georganiseerd en hebben moeite om 180 graden te draaien. Dat biedt met name nieuwkomers tal van mogelijkheden (CoolBlue, Zalando etc.). Deze vormen vandaag de dag de grootste bedreiging voor bestaande bedrijven.

Doelgerichte marketing uitvoering
Om met minimale middelen een maximaal resultaat te behalen is de scrum methode ontwikkeld. De kern vragen die we ons zelf telkens dienen te stellen om dit doel te bereiken zijn:

1. Waar staan we nu?
2. Waar willen we komen te staan?
3. Wat hebben we daarvoor nodig?

„Reclame is geen marketing, maar marketing is wel reclame.“Together we design your future!  • insights
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!