• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

Business modelling

Veel bedrijven weten doorgaans niet wat hun business model is. Vaak wordt de term business model verward met de term verdienmodel. Een verdienmodel gaat in op de vraag hoe een organisatie meerwaarde creëert. Een business model beschrijft alle facetten die invloed hebben op het creëren van deze meerwaarde. De term business model heeft dus een veel ruimere betekenis.


Definitie
Een business model beschrijft de waarde die een organisatie biedt aan verschillende klanten en portretteert de mogelijkheden en partners die nodig zijn voor het creëren, vermarkten en het leveren van deze waarde met als doel het genereren van winstgevende en duurzame inkomstenstromen.
Business Model Canvas

Alex Osterwalder. 'Dr. Business Model', zoals hij wordt genoemd, heeft daarom het 'business model canvas' ontworpen. Met dit canvas kan een business model nauwkeurig worden beschreven. Alex Osterwalder heeft negen bouwstenen ontwikkeld waar dit proces mee is te beschrijven. Deze bouwstenen worden samen het 'Business Model Canvas' genoemd. Bedrijven die weten waar de negen bouwstenen voor staan en de onderlinge relatie snappen, zijn in staat om hun business model constant aan te passen. Hierdoor kunnen zij inspelen op de behoefte van de markt en zo de concurrentie voorblijven.

In het business model canvas wordt niet alleen het verdienmodel toegelicht, maar de klant, de infrastructuur en wat de organisatie te bieden heeft zijn net zo belangrijk. Door te kijken welke rol de negen bouwstenen voor een organisatie spelen, wordt een goed beeld gevormd van het business model. Waar staan deze bouwstenen voor?

Value propositions: Het aanbod van het bedrijf, zowel product als service, vertaald naar waarde voor de klant.
Target customer: Een beschrijving van de klant of klantgroep waar het bedrijf zich met de value propositions op richt. Hier worden karakteristieken beschreven van een (potentiele) klant.
Distribution channels: De manier waarop een bedrijf in contact komt met haar klanten. Hier worden de marketing- en distributiestrategie beschreven.
Customer relationships: Het managen van de relatie tussen het bedrijf en klanten (of klantsegmenten).
Value configurations: De samenstelling van activiteiten en middelen.
Core capabilities: De kerncompetenties van een bedrijf die nodig zijn voor het uitvoeren van het business model.
Partner network: Samenwerkingsverbanden met andere bedrijven die invloed hebben op het succes van het business model.
Cost structure: De geldelijke consequenties van de middelen die geëxploiteerd worden in het business model.
Revenue model: De manier waarop het bedrijf meerwaarde creëert, oftewel het verdienmodel.

Bij het uitwerken van deze blokken moeten vragen worden gesteld als; met wie moet ik samenwerken, wie is de doelgroep, is mijn product/dienst uniek en wie is bereid om te betalen voor welke waarde.

Bronnen: MarketingFacts, Business Model Generation (Alex Osterwalder)Together we design your future!  • insights
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!