• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

New Business Development

New Business Development doorloopt grofweg zeven fasen. In de eerste vier fasen staat het ontwikkelen van de innovatie centraal; de drie resterende fasen van New Business Development concentreren zich op de daadwerkelijke prestaties in de markt. Wie aan de slag gaat met New Business Development investeert geld, tijd en energie terwijl het eindresultaat niet bekend en vaak nog ver weg is. Een gefaseerde aanpak biedt de mogelijkheid elke fase te evalueren. U kunt tussentijds beargumenteerd beslissen om wel of niet verder te investeren en beperkt daarmee uw risico.

Om succesvolle innovaties te realiseren, is het belangrijk dat u in elke fase van Business Development een aantal aspecten betrekt. Naast Product, Markt en Technologie (de 'PMT-combinatie'), zijn dit: organisatie, financiering, netwerk en externe ontwikkelingen (denk aan concurrentie, wet- en regelgeving, maatschappelijke trends). Het accent verschilt per fase maar u dient alle aspecten te betrekken. Het is van belang om ze in het traject van New Business Development integraal en parallel op te pakken.

1. Ideefase
Wat heeft u voor ogen? Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor New Business Development? In de ideefase zet u het idee dat u in uw hoofd heeft op papier. U beschrijft welke kansen u ziet en hoe u deze denkt te realiseren. Het resultaat is een bespreekdocument van enkele A4'tjes dat u kunt gebruiken om uw idee aan te scherpen samen met anderen zoals management of medewerkers.

2. Planfase
In de planfase, de tweede fase van New Business Development, vertaalt u uw aangescherpte idee en de bevindingen van een eerste marktanalyse naar een businessplan. Het businessplan gaat in op productkenmerken en -eigenschappen, markt en marktbewerking, technologie, organisatie, financiering, netwerk en externe ontwikkelingen.

Het eindproduct is een document op basis waarvan u gesprekken aangaat met financiers, samenwerkingspartners en externe adviseurs. Daarnaast omvat het een plan van aanpak voor New Business Development dat richting geeft aan uw activiteiten.

3. Ontwikkelingsfase
Investeerde u tot nu toe vooral tijd en energie in New Business Development, in de ontwikkelfase gaat Business Development ook geld kosten. De ontwikkelingsfase is een cruciale: alle ideeën, gedachten en papieren documenten die u tot dusver hebt ontwikkeld worden in deze fase van New Business Development omgezet in een werkend concept. Dit resulteert in een prototype van het product, compleet met technische- en ontwerpspecificaties en uitgewerkte marktvoorbereiding.

De financiering van de ontwikkelingsfase vindt vaak plaats uit eigen middelen, met subsidies en investeerders zoals informal investors en venture capitalists.

4. Demonstratiefase
De demonstratiefase is feitelijk een beperkte marktintroductie. In pilots test u onder meer of het product doet wat het moet doen, of het voldoet aan de wensen van de gebruiker, of het duurzaam is en of het financieel oplevert wat u had geprognosticeerd. In deze fase van New Business Development voert u de pilots uit onder gebruikers en klanten die betrokken zijn maar u niet hard zullen afrekenen op tegenvallende resultaten.

Op basis van de uitkomsten van de gebruikersonderzoeken voert u de laatste aanpassingen door. Voor de financiering van deze fase van New Business Development doen ondernemingen vaak een beroep op subsidieregelingen en investeerders.

5. Introductiefase
De grote klapper: u introduceert uw nieuwe of aangepaste product aan 'het publiek'. In veel gevallen gaat het om 'early adaptors'. Denk aan Apple-fans die een nacht voor een winkel doorbrengen om als eerste de iPhone te bemachtigen. Als ondernemer gebruikt u deze fase van New Business Development om de laatste foutjes te herstellen en de productie en distributie op stoom te krijgen.

Marktintroductie is een belangrijke stap in New Business Development omdat de investeringen het maximale punt bereiken. De focus ligt op het creëren van vraag waarbij het voordeel is dat er nog nauwelijks concurrentie is. Er zijn ook risico's aan verbonden. Doordat productlevenscycli steeds korter worden, neemt de beschikbare tijd voor ontwikkeling af. De time to market wordt korter en dat heeft soms ongewenste gevolgen. Een voorbeeld is de iPhone 3G die bij de introductie onvoldoende telefonsich bereik bleek te hebben, het gevolg van een te snelle marktintroductie.

Voor de financiering van de marktintroductie doen veel ondernemingen een beroep op investeerders en banken.

6. Groeifase
Na de eerste marktintroductie volgt de gang naar het grote publiek. De marketing draait in deze fase op volle toeren en de productie loopt als een geoliede machine. In deze fase van New Business Development gaat de onderneming geld verdienen aan het nieuwe product. Het is de fase waarin snelle groeiers als Nespresso en Google zich bevinden. De financiering is in handen van investeerders en banken.

De groeifase is ook de fase waarin ondernemers gaan nadenken over het verlengen van of introduceren van een nieuwe Productlevenscyclus.

7. Volwassenheidsfase
De laatste fase van New Business Development kenmerkt zich door focus op kwaliteit, betrouwbaarheid, winst en bedrijfsorganisatie. De kosten kunnen laag worden gehouden, al zal de verkoopprijs dalen door de toenemende concurrentie.

Ondernemingen zetten zich ervoor in de Productlevenscyclus zo lang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te differentiëren en functies toe te voegen. Financiering is in handen van investeerders en banken of vindt plaats uit eigen opgebouwd vermogen.

In de volwassenheidsfase tonen zich de eerste tekenen van verval. De markt voor het product loopt af, onder meer omdat concurrenten vergelijkbare producten brengen met betere specificaties of tegen aantrekkelijker voorwaarden.

Bron: Syntens | New business development in zeven stappenTogether we design your future!  • insights
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!