• Gefeliciteerd!
  "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

De wetenschap van succesvol ondernemen

Wat maakt ondernemers als Richard Branson tot succesvolle ondernemers? Uit onderzoek van Professor Saras Sarasvathy, Nick Dew en Rob Wiltbank blijkt dat er 5 principes ten grondslag liggen aan het denken, beslissen en handelen van topondernemers. Dit heet: Effectuation. Dit is geen harde methode, maar wordt gevormd door een aantal besluitvormingsprincipes welke dienen te worden opgenomen in het DNA van het denken van de ondernemer. Deze principes liggen ten grondslag aan onze filosofie en komen tot uiting in onze aanpak.

Effectuation | de wetenschap van succesvol ondernemerschap

Effectuation is een idee met een gevoel voor een doel - een verlangen om de wereld en het leven van individuen te verbeteren door de oprichting van bedrijven, producten, markten, diensten en ideeën. Effectuation is een menselijke manier om problemen op te lossen gebaseerd op een cognitieve wetenschappelijke studie onder 27 oprichters van bedrijven, variërend in grootte van $ 200 miljoen tot $ 6.5 miljard.

Effectuation geeft inzicht in de onvolkomenheden in het dynamische en iteratieve proces bij creatie en besluitvorming. Het alternatief voor effectuation is het 'oorzaak-gevolg' denken dat besluitvormingsregels beschrijft die stammen uit 'voorspellen'. Effectuation is een menselijke (niet lineare) manier om problemen op te lossen met de volgende uitgangspunten;

 • de toekomst is fundamenteel onvoorspelbaar, maar wel beheersbaar door menselijk inzicht en handelen
 • onze omgevingsfactoren staan niet vast, maar worden bepaald door de keuzes die we maken
 • het doel is om vooraf zoveel mogelijk commitment te verkrijgen bij alle stakeholders om het risico van de onderneming te reducereDe ingrediënten

Effectuation is de optelsom van commerciële én zakelijke ondernemersvaardigen. De ingrediënten voor een 'topondernemer' zijn niet genetische bepaald noch heeft het te maken met persoonlijkheidskenmerken zoals risico-zoekend gedrag, geld of een unieke visie. Het effectuation onderzoek heeft uitgewezen dat er een 'wetenschap van ondernemerschap' (science of entrpreneurship) bestaat waarop 'topondernemers' uit welke branches, regio's dan ook zich baseren om in hun ondernemerschap problemen op te lossen.

Deze methode (effectuation) 'wetenschap van succesvol ondernemen' is toepasbaar voor zowel beginnende als ervaren ondernemers. Starters kunnen effectuation gebruiken om de overlevingskansen van hun zeer onvoorspelbare start-up fase te verhogen. Ervaren ondernemers kunnen met effectuation hun risico's verkleinen en hun groeikansen verbeteren.

Effectuation versus causaliteit

In tal van studierichtingen worden studenten de principes en middelen van causaliteit (causaal redeneren) geleerd – dit is echter de tegengestelde visie waarop succesvol ondernemersschap is gebaseerd. Het startpunt van causaal redeneren begint met een specifiek doel en men zoekt de middelen om dat doel te bereiken. In de praktijk draaien succesvolle ondernemers dit juist om. In effectuation wordt uitgegaan van de beschikbare middelen en in een organisch proces worden doelen geleidelijk weer bijgesteld.

Causaliteit
Bij causaliteit ligt de focus op het bereiken van een gewenst doel door middel van voorgedefiniëerde middelen. Causale denkers geloven dat: "Als ik de toekomst kan voorspellen, kan ik hem beheersen."

Effectuation
Bij effectuation ligt de focus op het gebruiken van evoluerende middelen om nieuwe en andere doelen te bereiken. Effectuation biedt door zijn organische werkwijze meer ruimte aan flexibiliteit en creativiteit. Effectuation denkers geloven dat: "Als ik de toekomst kan controleren, is het niet nodig om deze te voorspellen."

De principes

Effectuation bestaat uit een unieke kijk op het ondernemerschap en bestaat uit vijf krachtige principes.

'Bird in Hand' Principe
Denk vanuit beschikbare middelen en niet vanuit doelen. Wacht niet op de perfecte gelegenheid. Start met actie, gebaseerd op wat u direct beschikbaar hebt. Dit is de inventarisatie van beschikbare middelen aan de hand van de drie W-vragen: Weet wie u bent (ken uw propositie)

'Affordable Loss' Principe
Hoeveel is het u waard om het idee verder te brengen. Ga daarbij ook uit van de vraag of de investering aanvaardbaar is, met andere woorden; investeer niet meer dan u kunt riskeren. Neem niet een te groot risico waarbij u enkel uitgaat van de aanname van mogelijk hoge winsten in de toekomst.

'Lemonade' Principe
Maak toevallige gebeurtenissen in een onzekere omgeving tot hefboom van nieuwe kansen 'If you come across lemons, make lemonde!'. Blijf flexibel in plaats van gefixeerd te zijn op bestaande doelen.

'Crazy-Quilt' Principe
Ga strategische allianties en partnerships (samenwerkingsverbanden) aan met mensen en organisaties (stakeholders) die elke op hun eigen manier meebreien aan de uiteindelijke, onvoorspelbare lappendeken. Selecteer de juiste partners die bereid zijn om een echt commitment aan te gaan door mee te laten investeren wat ze zich kunnen veroorloven (...). Maak u niet zo veel zorgen over de concurrentie, noch over ingewikkelde strategische planning.

'Pilot in the plane' Principe
Concentreer u op wat uzelf kan beheersen en creëer daarmee de toekomst. Als u de toekomst zelf maakt (effectuation), hoeft u haar ook niet te voorspelen noch te beheersen (causaal).

De effectuation cyclus

Effectuation is geen statisch, eenmalige oefening. Het is een proces dat kan worden gebruikt in iedere fase waarin een bedrijf start of zich bevind. Topondernemers gebruiken effectuation om betrokkenheid te creëren bij hun klanten en partners die gezamenlijk nieuwe middelen en doelen creëren terwijl nieuwe inzichten en hulpbronnen worden toegevoegd aan de totale mix.

In plaats van een doel en het vinden van middelen om dat te bereiken, gebruiken topondernemers nieuwe middelen en nieuwe doelen op een manier die ze vooraf niet hadden verwacht, door gebruik te maken van het hefboomeffect van onvoorspelbaarheid en verrassingen. Effectuation wordt gebruikt om het risico van de onderneming te verlagen door partnership en co-creatie. Hierdoor ontstaat meer commitment en door het inbrengen van meer expertise onstaan er tal van nieuwe en nuttige kansen. Dynamic processing zorgt voor een organisch proces dat zorgt voor de benodigde flexibilteit en creativiteit.Together we design your future! • insights
 • BrainWarp

  Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

  Ontdek hier!