• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

Innovatie

Er heersen veel misverstanden over 'innovatie'. Vaak wordt er gedacht dat innovatie gaat om een revolutionair (technisch) idee zoals bijv. de uitvinding van elektriciteit, de gloeilamp, de computer of de iPhone. Innovatie kan ook veel eenvoudiger zijn.

Innovatie is het vernieuwen van bijvoorbeeld een product of organisatieproces. Dat kan een volledige vernieuwing zijn of een nieuwe combinatie van bestaande producten, diensten, processen of organisatievormen. Innovatie kenmerkt zich door wat u vernieuwt, in welke mate en hoeveel nut of waarde het voor de afnemer heeft. Het doel van innovatie is bestendige, duurzame groei van de onderneming. Dat uit zich in een hogere omzet of toegevoegde waarde, maar ook in meer werkgelegenheid en export.

Van idee naar succesvolle innovatie

Een ander misversand is dat 'een idee hebben' de belangrijkste grondstof is van innovatie. Een idee heeft iedereen, de weg naar succes is van een hele andere orde. Aan innovatie ligt 'een idee' wel ten grondslag, maar daarmee bent u er (helaas) nog lang niet. Het idee dient getoetst te worden (bijv. brainstormen, onderzoeken etc.) en daarna dient er een (marketing)strategie te komen. Vervolgens dienen we deze strategie te vertalen naar een flexibel en sterk (communicatie)concept. Daarna dienen we de juiste marketingtools te gebruiken om een succesvolle marktintroductie te realiseren. Het eindstadium is het moniteren en verfijnen van het concept om tot een succesvol eindresultaat te komen.

Doel van innovatie

Uiteindelijk draait innovatie om het verhogen van de overlevingskansen van een bedrijf. Onze economie verandert steeds sneller en innovatie is geen luxe meer, maar een belangrijke overlevingsstrategie. Als u het niet doet, doet een ander het wel. In deze complexe en snelle economie kan immers in slechts vijf jaar een hele branche structureel veranderen. Daar zijn inmiddels legio voorbeelden van. Ondernemers dienen dit te (her)erkennen. Daarvoor zijn bewustzijn, reflexie, attitude en mindset belangrijke eigenschappen.

Onderzoeken naar innovatie in Nederland

Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de innovatie van Nederlandse bedrijven. Onderaan deze pagina kunt u de diverse onderzoeken downloaden.

Conclusie; Nederland is geen innovatie land en doet het steeds slechter. Is dat erg? Wel als we in de wereld mee willen draaien en een welvarend land willen blijven. Daar komen we niet slechts met onze 'handelsmentaliteit' (of VOC mentaliteit). Die mentaliteit heeft ons veel opgeleverd, maar voor de toekomst is het niet voldoende. SixFingers onderzocht innovatie in Nederland en stelde een kernachtig rapport op van de belangrijkste struikelblokken.

Belangrijkste conclusies met betrekking tot niet succesvolle innovaties
Hieronder de belangrijkste conclusies van SixFingers, die wij uit ervaring 100% onderstrepen. Download hier het volledige rapport voor meer informatie.

1. Poldermodel slecht voor innovatie

Het Poldermodel wordt gezien als innovation killer. Doordat iedereen het ergens mee eens moet zijn, er naar elk belang wordt gekeken en over alles eindeloos overlegd moet worden zorgt het poldermodel voor grijze innovaties, of zelfs voor mislukking van innovatie.

"Het poldermodel betekent oeverloos geouwehoer over kleine dingen." Erik van der Zijden, Innovatiemanager bij Intervet Nederland

Opmerkelijk: mogelijke voordelen van het model als het makkelijker aandragen van idee├źn, dat alles bespreekbaar is en dat de uitrol makkelijker is door het grotere draagvlak worden nauwelijks genoemd.

"Maar wat ik niet weet, die Nederlandse cultuur, dat nuchtere, of dat nou de meest innovatieve mensen zijn, dat vraag ik me wel af." Peter de Haas, Online Strategy Manager bij Microsoft Nederland

2. Conceptinnovatie steeds groter onderdeel van innovatie

Conceptinnovatie: door producten en diensten te bundelen of anders aan te bieden waarde toevoegen voor de klant. Voordeel: minder concurrenten, je kunt een hogere prijs vragen en bent meer onderscheidend.

Organisaties passen conceptinnovatie steeds vaker toe, zodat hun producten meer waarde opleveren voor de klant. Sterke focus op risico, innovatie mag immers niet mislukken

Het is Nederlands om te kijken naar: what went wrong? Er wordt eerder gekeken naar de mislukkingen dan naar de successen. Ook wordt minder geaccepteerd dat innovatie kan mislukken. Dat dit risico zelfs onlosmakelijk is verbonden met innovatie.

Het ligt daarnaast in de Nederlandse aard eerst goed te analyseren en onderzoek te doen naar de effecten van, reacties op, en mogelijke winsten van een innovatie, voordat er wordt besloten om te investeren in innovatie.

"Dat in feite de boekhouder bepaalt wat er gebeurt. Nee, de klant bepaalt wat er gebeurt." Andre Groeneveld, Innovatie Manager bij Friesland Foods Domo

3. Externe verdediging van innovatie geen prioriteit voor organisaties

In het hele innovatieproces kijken organisaties nauwelijks naar hoe innovaties te verdedigen. Veel organisaties geven als reden hiervoor dat innovaties toch wel gekopieerd zullen worden door hun concurrenten.

Opmerkelijk: er zijn naast patenten veel andere mogelijkheden om een innovatie beter verdedigbaar te maken. Een innovatie die verdedigbaar is levert veel voordelen op voor de eigenaar, o.a. onderscheidendheid, een beter imago en meer winst.

"Je ziet dat banken eigenlijk met hetzelfde bezig zijn, alleen de vraag is wie er het eerste komt en wie weet het het best in de markt te brengen?" Maarten Korz, Innovatie manager bij Rabobank Nederland

4. Organisaties sturen onvoldoende op verschillende vormen van innovatie

Je krijgt de innovatie die je verdient. Als alle aandacht uitgaat naar kleine (interne) proces en incrementele innovaties, is dat ook wat je krijgt. Weinig organisaties verdelen hun innovatiemiddelen bewust zo dat ze meer omvattende of radicale innovatie stimuleren.

Er zijn hiervoor twee redenen: organisaties hebben geen proces en verdelen dus ad-hoc middelen over innovatieprojecten. Of organisaties weten niet dat ze deze keuze bewust kunnen maken.

"De grap van innovatie is dat je een ander niveau van satisfactie kan krijgen. (...) Dat is met name het umfeld van radicale innovaties." Gert-Jan Bosman, Marketing Manager bij Dr. Oetker Nederland

5. Middelgrote organisaties innoveren minder

Middelgrote organisaties missen de prikkel die grote en kleinere organisaties wel hebben om te innoveren. Kleine organisaties innoveren vaak op kansen. Een ondernemer ziet een kans in de markt en speelt daar op in. Hij heeft geen rigide organisatiestructuur die hem tegenhoudt.

(Hele) grote organisaties hebben voldoende geld voor goed onderzoek, R&D en kunnen door hun positie ook tegen een stootje. Daarom durven ze risico te nemen, er mag wel eens wat mislukken.

"Een bedrijf is zijn eigen bananenschil." Gert-Jan Bosman, Marketing Manager bij Dr. Oetker Nederland

Bronnen:
SixFingers | Onderzoek en hypothese over innovatie in Nederland (download PDF)
NOS journaal | Nederland werkt aan innovatie
Sync | Hoe innovatief is Nederland?
Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde | Innovatie in Nederland (download PDF)
NU.nl |Nederland middenmoter qua innovatie
WikiPedia | definitie van innovatie
Pluspost | Nederland en innovatie
Syntens | Innoveren wordt kerncompetentie
Syntens | Innovatie wat is het en waarom is het belangrijk?
Syntens | Innoveren met de juiste strategie
Syntens | Innoveren vanuit de identiteit van uw bedrijfTogether we design your future!  • insights
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!