• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

SmartCreation

Een bedrijf kan er voor kiezen om i.p.v. expectant of follower een 'SmartCreator' te worden. Daarvoor is een ondernemende en pro-actieve houding vereist om de toekomst te creëren (en niet te voorspellen of te garanderen). Niet reagerend, maar scheppend.


SmartCreator
Een SmartCreator opereert vanuit zijn eigen kracht, middelen en netwerk en kijkt wat hij daarmee kan bereiken. Smart betekent dat je controle behoudt omdat je de toekomst in eigen hand neemt in een totaal onvoorspelbare wereld. Dat is geen Russische roulette, maar beheersbaar ondernemerschap. Zodra u kansen herkent zoekt u medestanders en schakelt door als SmartCreator.

Expectant
Bedrijven hebben bij onverwachte nieuwe kansen in de markt, een nieuwe markt of technologische ontwikkelingen vier mogelijkheden. Je kunt niks doen (expectant), wachten tot de storm overwaait en maar hopen dat het geen tsunami is.

Follower
Een tweede optie is reactief, m.a.w. producten en diensten aanpassen aan veranderingen in de markt (follower). Vaak ingegeven doordat men door schade en schande wijs is geworden. Vooral niet voorop lopen is het motto.

SmartFollower
Zo'n follower wacht af, maar een smart follower is ook alert; hij zit bovenop de markt en bemoeit zich met het spel zodra duidelijk wordt wat de standaard gaat worden en zal direct op de trein springen als deze zich op het doorgaande spoor bevindt.

  • marketingtips
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!