• Gefeliciteerd!
    "De definitie van waanzin: hetzelfde blijven doen, maar andere resultaten verwachten" Albert Einstein

Bedrijven lijken steeds meer op elkaar en weten zich door middel van traditionele marketing niet meer te onderscheiden. Tijd voor een nieuwe innovatieve aanpak; concepting. Ontdek een nieuw geheim wapen voor jouw bedrijf.

Waanzin!

Concepting is geen nieuw 'fancy' woord om vervolgens 'hetzelfde te blijven doen, maar andere resultaten te verwachten' (Albert Einstein zijn definitie van waanzin). Concepting is 'new thinking, new doing' en omdat te omarmen vergt een andere mindset. Voor bestaande bedrijven is het nauwelijks mogelijk om deze nieuwe manier van denken eigen te maken of te implementeren. Dat biedt nieuwkomers allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden.

Concepting; het verschil

Ten grondslag aan concepting ligt waardegestuurde strategie, terwijl in traditionele marketing de essentie productgestuurde en/of klantgestuurde strategie is. Het 'concept' staat bij concepting centraal en de kern hiervan is het gedachtegoed of mentaliteitsveld. Kernzaken hierin zijn o.a. idee, filosofie, passie, visie, authenticiteit, sympathie, integriteit en identiteit. Deze wordt d.m.v. communicatie tot leven gebracht. Want door middel van communicatie manifesteert het concept zich. Binnen concepting kijken we naar een potentiële klant als echt mens, bestaande uit hoofd (ratio), hart (gevoel) én ziel (reden van het bestaan). Bezieling is binnen concepting een belangrijke pijler.

De hedendaagse kritische klant zoekt, vindt, overweegt en beslist via zijn eigen normen en waarden. Het concept geeft daar betekenis aan. Concepting vertelt een authentiek, bezielend en onderscheidend verhaal, waarmee het de juiste klanten aantrekt omdat zij het verhaal herkennen en sympahtiek vinden.

Wat is een concept eigenlijk?

Er heersen nogal wat misverstanden over wat een concept is. De misvatting is dat een 'idee', een concept is, maar dat is het dus niet. Een concept bestaat uit een pakket met verschillende innovatieve ideeën, niet slechts één. Deze ideeën zijn getoetst en vervolgens op elkaar afgestemd waardoor ze verbonden zijn en ze elkaar versterken.

Hierdoor ontstaat synergie en komt de toegevoegde waarde sterk tot uitdrukking. In eerste instantie is een 'concept' ontwikkeld van uit een abstractie, daarna dient deze geconcretiseerd te worden. Van belang is dat het concept consistent en consequent is in communicatie. Er mogen geen cognitieve dissonanties (tegenstrijdige boodschappen) in zitten, die verstoren de communicatie en daarmee de geloofwaardigheid van het concept.

Onderscheidend, geloofwaardig en relevant

Ieder bedrijf is, bewust of onbewust, een concept. Dit concept is het DNA van een bedrijf. Een belangrijk kenmerk van een goed concept is dat het in alles de juiste mentaliteitsveld en energie uitstraalt. Hierdoor worden automatisch de juiste klanten, maar ook personeel en partners aangetrokken. Een concept speelt in op: het hoofd (logica bewustzijn), het gevoel (niet logica, onbewustzijn) en de intuïtie (bezieling, hoger bewust zijn)  Een goed concept is: onderscheidend, geloofwaardig en relevant.

Calvinisme

Wij zijn als Nederlanders calvinistisch en zijn grootgebracht met de 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ mentaliteit. Als je als bedrijf of organisatie daar niet van losmaakt, dan heeft het maar weinig onderscheidend vermogen. En in een markt waarin de verschillen (gevoelsmatig) tussen concurrerende producten en/of diensten marginaal zijn, ligt prijsgedomineerde concurrentie op de loer. Men komt dan klem te zitten in een negatieve spiraal van prijsverlaging om verlies van marktaandeel te voorkomen. Door het succesvol claimen van een domein (dat is feitelijk wat een concept doet), kan een uitweg worden gevonden.

Cognitieve dissonantie

Cognitieve dissonanties zijn tegenstrijdige overtuigingen, ideëen of opvattingen. Deze spreken elkaar tegen in de communicatie. Het concept (bedrijfsverhaal) lijkt op onbewustniveau niet te kloppen en wordt steeds op andere manier geuit of verteld. Deze dissonanties zijn er in geslopen door onbewuste keuzes (onbewust onbekwaam).

Daardoor ontbreekt een duidelijk profiel, waardoor de klant (maar ook medewerkers!) zich onvoldoende in herkennen. Het werkelijk probleem is dat het ontbreekt aan een conceptuele strategie. De beslissingen zijn 'adhoc' genomen en daardoor telkens anders. Met andere woorden; veelal afhankelijk van het gevoel in plaats van het verstand. Ieder bedrijf heeft dus een concept nodig, om daarmee de juiste boodschappen uit te zenden zodat de juiste ontvangers zich erin herkennen en in beweging zetten.

Weg met reclame!

Concepting rekent af met de 'geloof-hoop-en-liefde show' bekend onder de term 'reclame'. Waarbij het enkel draait om nietszeggende praatjes en leuke, maar lege plaatjes. Reclame is vaak slechts een inhoudsloze boodschap, dat geen haakjes heeft om klanten mee te boeien. Het verschil met het traditionele 'positioneren' is dat bij positioneren het product veel meer centraal staat en gezocht wordt naar 'toegevoegde waarde'. Vaak draait het daarbij om een schijnvertoning (nieuwe verpakking), schijninnovatie (nu nieuw!) of schijnkwaliteiten (verbeterde formule). Natuurlijk zijn creativiteit en innovatie zeer belangrijke onderdelen binnen concepting, maar niet het allerbelangrijkste. Het draait niet om creativiteit om de creativiteit (wat vaak bij reclame wel zo is) of innovatie om de innovatie (omdat het zo lekker modern is). Creativiteit en innovatie zijn de smeerolie, maar de motor is de waardegestuurde strategie en de kernwaarden.

Pull, pull, pull!

Concepting draait om communicatie en met name de wijze waarop. De communicatievorm en alle gedragingen dienen consequent en consistent te zijn. Alles rond concepting draait om 'pull' i.p.v. 'push'. Zo spreken we bijv. niet over Unqiue Selling Points (push), maar over Unique Buying Points (pull) en niet over thema's (push)', maar over statements (pull). En we 'overtuigen' en 'verleiden' (push) niet, maar delen een mentaliteit (pull).

Marketingtools zoals bijv. social media zetten we in als middel om 'word of mouse' (mond-tot-mond reclame op het internet) te verkrijgen (pull), niet om reclameboodschappen uit te zenden (push).

De 'codes' zijn zeer belangrijk en worden bij de geboorte van het concept nauwkeurig vastgelegd. Deze opgebouwde wereld van eigen betekenissen (codes) is heel eigen en daarmee zeer moeilijk kopieerbaar. Bovendien herkennen klanten direct de copycat en wijzen dat ook af.

Deze codes zijn echter niet rigide. We willen het concept niet 'bewaken' in de traditionele zin (als een spindoctor) dat we continue krampachtig grip willen hebben op ons 'imago'. In concepting bestaat er geen vast 'imago'. Want dat is het beeld dat een klant heeft en die is voor iedereen anders. We willen enkel onze authenticiteit en identiteit helder hebben om richting te geven aan ons handelen (leading by example).

Van doelgroepen naar fans!

Op bestaande markten werken we in het tradtionele marketing- en communicatievak met duidelijk omschreven doelgroepen. Aanvankelijk worden die geformuleerd aan de hand van tweedimensionale, meetbare begrippen zoals leeftijd, sekse, woongebied, inkomen, koop- of gebruikersgedrag en dergelijke. Later, als markten verzadigd raken en het gevecht om het eigen plekje steeds feller wordt, worden die doelgroepformuleringen steeds subtieler en utopischer. Doelgroepformuleringen beschrijven een ideaal beeld van een type klant van wie we ons werkelijk kunnen afvragen of hij/zij echt bestaat of ooit zal bestaan.

Weg met doelgroepsegmentatie!

Bij concepting is de 'doelgroepsegmentatie' simpel: 'Iedereen die zich aangesproken voelt door het uitgedragen gedachtegoed'. De omschrijving van een 'doelgroep' is abstracter 'Ik weet zeker dat er een toenemende groep mensen is die zich aangetrokken voelt of thuis voelt bij...en genoeg heeft van...of op zoek is naar...of die ons idee gewoon lukt vindt'.

Concepting in de praktijk

Door middel van concepting helpen we startende bedrijven zich opnieuw uit te vinden door ze bewuster te maken van waar ze staan, wat hun identiteit, kracht en unieke eigenschappen zijn. Dit zetten we om naar een sterk en aansprekend bedrijfs-, merk- of productconcept met heldere communicatie (storytelling). Daarna volgt het implementeren en het inzetten van de juiste middelen om te evangeliseren (...).

Wij helpen startende ondernemers door middel van de concepting methode een authentiek, bezielend en onderscheidend concept te ontwikkelen. Dat zorgt voor een onderscheid bedrijfsconcept met meer slagkracht, een duidelijker profiel en een sterkere concurrentiepositie.

“Concepting is like teenage sex, everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it…"Together we design your future!  • insights
  • BrainWarp

    Ken jij de wetenschappelijke studie over succesvol ondernemen? Of wat het verschil is tussen een verdienmodel en een business model? Of welke stappen bij de ontwikkeling van new business development of innovatie komen kijken?

    Ontdek hier!